Cryptogeld

Vaak wordt eenproof-of-work-schema gebruikt voor een systeem van consensus op basis van rekenkracht dat bescherming moet bieden tegen manipulatie en vervalsing. Er worden vaak meerdere transacties verwerkt in ieder blok (bijbitcoinbijvoorbeeld per blok alle transacties in een tijdsinterval van ongeveer 10 minuten, dat zijn er ongeveer 3000 in december 201745). Zodra een blok gevonden is wordt het openbaar gemaakt. De andere nodes controleren het, en de nodes gaan op basis hiervan en van de inmiddels nieuw uitgevoerde transacties beginnen met het zoeken naar weer een nieuw blok.

Vroege pogingen om versleuteling (cryptografie) met elektronische valuta te combineren stammen vanDavid Chaum, dieDigiCashenecashbedacht om elektronische geldtransacties versleuteld te kunnen verzenden.19De eerste echte cryptomunt wasBitcoindat in 2009 door een softwaremaker met pseudoniemSatoshi Nakamotowerd ontworpen.20Dit systeem gebruikt deals hetproof-of-work-schema.21

In de software is vastgelegd welk bedrag de beloning is (soms wordt dit volgens een van tevoren bepaald schema steeds na een aantal blokken minder, en uiteindelijk nul). De moeilijkheidsgraad van de proof of work kan ook zo geregeld worden dat de blokfrequentie rond het gewenste niveau blijft. Dit is vergelijkbaar met de winning van edelmetalen, waarvan de schaarste en moeite die het kost ze te delven de waarde medebepaalt. Verder wordt de waarde bepaald door het totale reeds gedolven bedrag en door de gebruikers die ermee gaan handelen.67

Vaak wordt met elk nieuw blok een bedrag in de cryptovaluta in omloop gebracht door dit automatisch toe te kennen aan de vinder van het blok. Dit wordt wel het delven van nieuwe geldwaarde genoemd. Het zoeken van een geldig blok wordtmininggenoemd. De waarde van cryptogeld wordt bepaald door vraag en aanbod, waarbij ook de kosten meespelen van het vinden van een nieuw blok, dat bij proof of work veel rekenkracht en elektriciteit vergt.

Er is een vaste geldhoeveelheid van XRP 100 miljard, waarvan het meeste onder controle staat van het bedrijf Ripple Labs

Eeninitial coin offering(ICO) is een vormcrowdfunding, waarbij een bedrijf of organisatie (al of niet met cryptogeld als hoofdactiviteit) het publiek tegen betaling digitale tokens (een vorm van cryptogeld) verstrekt. Bij een meerderheid van de ICOs wordt gebruik gemaakt van de blockchain vanEthereum, onder meer wegens Ethereumssmart contractfeature (ERC20 tokenstandaard). In veel andere gevallen wordt een eigen blockchain gebruikt. Verder is er nog het Waves platform, dat niet alleen zijn eigen cryptovaluta heeft, maar ook ontworpen is om organisaties bij te staan bij hun eigen ICO.27

In Nederland moet de waarde van cryptogeld worden aangegeven inbox 3.30Gezien de vaak grote fluctuaties van de waarde is de peildatum van 1 januari extra relevant.31

Gedurende de eerste jaren dat cryptogeld bestond kreeg het geleidelijk meer aandacht in de media en van het publiek,22maar vanaf 2011 groeide de belangstelling snel, zeker toen de koers van de bitcoin in korte tijd snel in waarde steeg in april van 2013.

Bij introductie van een nieuwe cryptovaluta kan er vr het publiek beschikbaar stellen van de software een fase zijn waarin de initiatiefnemers zelf blokken aanmaken en daarmee de bijbehorende beloning in de cryptovaluta voor zichzelf genereren of als organisatie aan het publiek verkopen, als vergoeding voor hun initiatief en ontwikkel- en andere opstartkosten. Dit wordtpre-mininggenoemd. De moeilijkheidsgraad kan daarbij laag worden ingesteld omdat proof of work dan als beveiliging onnodig is.

W. Boonstra, Geld speelt (G)een rol. Over de waarde, schepping & vernietiging van geld, VU University Press

Afhankelijk van de jurisdictie maakt het soms verschil of cryptovaluta worden aangemerkt als valuta (currency), zoals in Japan, of als andere bezittingen (asset), zoals in Nederland en Australië.32

ICO Headstart is een bedrijf dat na zelf een ICO te hebben gehouden, andere ICOs gaat beoordelen en positief beoordeelde ICOs gaat begeleiden. In de pre-ICO-fase is ETH 6519 opgehaald tegen 250.000.000 eenheden van de token MOAT.28

In een goed functionerende economie gaat de geldgroei gelijk op met de economie. Als gevolg daarvan blijven de prijzen min of meer stabiel. Wanneer de waarde van geld verandert (zowel inflatie als deflatie) heeft dit een verlammend effect op de economie. De groei van cryptogeld staat los van economische ontwikkelingen. De waarde van cryptogeld is daardoor wat een gek ervoor geeft en kan door speculaties enorm fluctueren.

Gedecentraliseerde milieuvriendelijke munteenheid voor een eerlijke economie.

Vitalik Buterin, computerwetenschapper en medeoprichter van Bitcoin Magazine

Cryptogeld is doorgaans gebaseerd oppeer-to-peerverbindingenen gedecentraliseerd (zonder centrale server). Alle varianten van cryptogeld zijn gebaseerd op het eerste concept: debitcoin.67891011Cryptogeld is doorgaans ontworpen om te functioneren als een betaalsysteem zonderinflatiedoordat er in totaal maar een beperkt bedrag in omloop wordt gebracht.1213Er zijn echter een paar soorten cryptogeld zoalsPeercoin(PPCoin of PPC), die wel een kleine hoeveelheid inflatie kennen.

Gedecentraliseerde munteenheid, Equihash proof-of-work. Op 24 oktober 2017 afgesplitst van Bitcoin (hard fork). In omloop zijn ongeveer hetzelfde aantal munten als van Bitcoin

. Dit laatste is een soort, die vaak gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten.

ICO Headstart Is A Fundraising Platform That Measures The Trust Or Scam of ICOs- Forbes, 21-11-2017

Er zijn specialeASICsvoor bitcoinmining26. Voor sommige andere cryptovaluta is de proof of work speciaal zodanig ontworpen dat met een gewone computer ook naar evenredigheid kan worden verdiend met mining, zodat het minen een breder draagvlak heeft, en grote miningbedrijven niet teveel macht krijgen.

Gedecentraliseerde munteenheid, op privacy gericht d.m.v. tor netwerk

Bij het bewaren van cryptocurrencies komt er een wallet te pas. Een wallet kiezen is een erg belangrijke taak, aangezien deze veilig moet zijn en hackers geen mogelijkheid geven om bij de munten te komen.

Zerocoin Add-on For Bitcoin Could Make It Truly Anonymous And Untraceable- Forbes, 26-05-2013

Crypto currency- Forbes, 26-05-2013

Later werd in andere cryptogeldsoorten gestreefd naar het decentraliseren, waardoor censuur op de munt bemoeilijkt zou worden, en de anonimiteit vergroot. Zo ontstondenNamecoin(een poging om met gedecentraliseerdeDNSte werken),Litecoin(diescryptalsproof-of-workgebruikt en snellere transactiebevestigingen kan versturen) en PPCoin (die een hybrideproof-of-work/proof-of-stakemet reservecodeblokken gebruikt, en een inflatie van ongeveer 1% kent).6Veel vergelijkbare andere cryptogeldsoorten ontstonden daarna in rap tempo. Ze hadden echter niet allemaal succes omdat veel soorten maar weinig vernieuwing hadden, en de markten al volliepen met de al bestaande cryptogeldsoorten.

Bij online kansspelen maakt het gebruik van een cryptovalutabepaalde speciale featuresmogelijk.

Heres why Bitcoin is the future of money- cnet, 26-05-2013

Bij veel cryptovaluta, waaronder bitcoin, geldt dat van elk adres alle in- en uitgaande transacties in termen van de adressen van resp. betaler en ontvanger(s) openbaar zijn, met datum. De privacy wordt vergroot door zoveel mogelijk steeds nieuwe bitcoinadressen te gebruiken.

De eerste en grootste isbitcoin. Een verzamelnaam voor de andere isaltcoin.

SHA256, Scrypt, Qubit, Groestl, Skein

Dit artikel of een eerdere versie ervan is (gedeeltelijk) vertaald vanaf

DeAutoriteit Financiële Marktenwaarschuwt voor de risicos bij ICOs.29

National Risk Assessment Witwassen- Nederland

Er bestaat zorg dat kleinere cryptomuntsoorten

Toptal – Demystifying Cryptocurrencies, Blockchain, and ICOs

Privacy ten opzichte van de overheid heeft als keerzijde dat deze de opsporing van belastingontduiking en andere illegale praktijken kan bemoeilijken. Cryptogeld wordt aangemerkt alswitwasrisico.24

Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van deWikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

Er zijn mensen, zoals bitcoinontwikkelaarGavin Andresendie hun zorgen hebben geuit over het hogescamgehaltevan sommige cryptogeldsoorten.

Cryptogeld wordt geregistreerd in eenblockchain. Soms is er een aparte blockchain voor n cryptovaluta, in andere gevallen registreert n blockchain meerdere valuta en/of ook andere data. Een bedrag van een bepaald aantal maal de munteenheid is een output van een transactie die gebruikt is of kan worden als input van een latere transactie. De gegevens per transactie zijn depublieke sleutelvan de nieuwe eigenaar, eenhashvan de combinatie van de gegevens van de vorige transactie en deze publieke sleutel, en dedigitale handtekeningvan de vorige eigenaar. De nieuwe eigenaar kan vaak zelf niet gemakkelijk controleren of een van de vorige eigenaren het bedrag niet meermalen heeft uitgegeven. Dat doet een netwerk van knooppunten die elk een overzicht hebben van alle (recente) transacties.3Het kan daardoor even duren voordat de nieuwe eigenaar hier voldoende zekerheid over heeft. Dat duurt in ieder geval tot de transactie in een blok is verwerkt; dit kan, afhankelijk van de cryptovaluta, lang duren als de betaler een lage fee betaalt in verhouding tot het aantal bytes (onafhankelijk van het bedrag van de betaling zelf). Vervolgens wordt naarmate nieuwe blokken op het blok met de transactie voortbouwen het door het netwerk terugdraaien van de transactie snel steeds onwaarschijnlijker.

Bitcoin developer chats about regulation, open source, and the elusive Satoshi Nakamoto- PCWorld, 26-05-2013

Pre Ice Age: Ethash PoW; Post Ice Age: Casper PoS. Ethereum isturingvolledig. Ether is het gas van deEthereum-blockchain.

Cryptogeld is ook zo ontworpen dat verzekerd is dat tegoeden nooit door de autoriteiten bevroren kunnen worden.1214Bestaande cryptogeldsystemen zijn allemaal pseudo-anoniem. Het is mogelijk geldstromen niet gemakkelijk traceerbaar te maken. Overmaken van geld gaat niet op naam maar gebeurt op basis van cryptogeldadressen. Iemand kan voor ieder te ontvangen bedrag een nieuw cryptogeldadres genereren. Er zijn wel suggesties gedaan om bijvoorbeeld inZerocoin tot algehele anonimiteit te komen.15161718

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 jun 2018 om 08:18.

How Cryptocurrencies Could Upend Banks Monetary Role- American Banker, 26-05-2013

This is Huge: Gold 2.0 – Can code and competition build a better Bitcoin?- New Bitcoin World, 26-05-2013

Gedecentraliseerde munteenheid, SHA-256 proof-of-work. Op 1 augustus 2017 afgesplitst van Bitcoin (hard fork). In omloop zijn ongeveer hetzelfde aantal munten als van Bitcoin

de Engelstalige Wikipedia, die onder de licentieCreative Commons Naamsvermelding/Gelijk delenvalt. Zie debewerkingsgeschiedenis

In het geval van bitcoin zijn er verschillende soorten clients zoals: volledige clients, headers-only clients, thin clients en mining-clients. Sommigen van hen kunnen transacties verwerken en sommige hebben ook hun eigen portemonnee-functionaliteit. Volledige clients verifiëren transacties rechtstreeks op een lokale kopie van de blockchain, of een subset van de blockchain. Lichtgewicht klanten raadplegen volledige klanten.

Veel kleinere cryptogeldsoorten hebben te weinig gebruikers en worden alleen verhandeld tegen andere cryptogeldsoorten en niet tegen gewoon geld.

What does Cryptocurrency mean?- technopedia, 01-07-2013

Er bestaan ook scams waarin (decryptie)software te koop wordt aangeboden die uiteindelijk niet blijkt te werken.

-fraudes zijn (dat wil zeggen: snel opzetten, mensen laten instappen, geld verdienen, en dan de stekker eruit trekken).

Warren Buffetvergeleek op zijn jaarlijkse bijeenkomst in 2018 het cryptogeld met postzegels. Je wacht totdat iemand het van je wil kopen.Charlie Mungervond dat zijn vriend nog te enthousiast was. Het is dementie.

– 19-08-2012, uitgever: Sunny King, Scott Nadal

Jag Sidhu, Dan Wasyluk, Sebastien DiMichele, Brad Hammerstron, Sebastien Schepis

Cryptocurrency- MIT Technology Review, 26-05-2013

De tekst is beschikbaar onder de licentieCreative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie degebruiksvoorwaardenvoor meer informatie.

Er zijnmixing servicesdie de privacy vergroten.

Wat is een hardware wallet?- CryptoKickoff, 16-01-2017

Gedecentraliseerde munteenheid en met eerste blockchain market (blockchain based vervanger voor diensten alseBayAmazonAliExpressAlphaBay),SHA-256proof-of-work

Transacties worden gecontroleerd door

The Scrypt key derivation function mei 2009

Gedecentraliseerde munteenheid, transactielogboek ook versleuteld i.p.v. openbaar zoals bij ander cryptogeld, Cryptonote proof-of-work

ICO Market Research: The Leading Blockchain Platforms of 2017, ICO Watch List

Scrypt, X17, groestl, blake2s, lyra2rev2

Gedecentraliseerde munteenheid,SHA-256proof-of-work

Gedecentraliseerde munteenheid, proof-of-work. Op 24 november 2017 afgesplitst van Bitcoin (hard fork). In omloop zijn ongeveer hetzelfde aantal munten als van Bitcoin

Exposing the Ripple Scam, OpenCoin Incs Cash In on Bitcoins Popularity- , 07-07-2013

From your wallet to Google Wallet: your digital payment options- The Conversation, 26-05-2013

Cryptogeld is daardoor te vergelijken met detulpenmanieuit de 17e eeuw.

Gedecentraliseerde munteenheid. 560 Transacties Per Seconde. (2000tps in 2020, 280000tps in 2035)

De marktkapitalisatie van cryptocurrency is geraamd op 100 tot 200 miljard dollar in 2018.2

Er is meer privacy bij het CryptoNote protocol, dat door Monero wordt gebruikt, en een soort mixing service ingebouwd heeft.

About- The Cryptocurrency Legal Advocacy Group, 01-07-2013

Zerocoin: Anonymous Distributed E-Cash from Bitcoin- The Johns Hopkins University Department of Computer Science, 26-05-2013

DeAutoriteit Financiële Marktenwaarschuwt voor de risicos van investeren in virtuele valuta.1

What is Bitcoin Mining?- The Genesis Block, 26-05-2013

Dit is een lijst van veelgebruikte cryptovaluta. De waarde, en daarmee ook de totale geldvoorraad van de verschillende cryptovaluta, kan sterk fluctueren, en was in mei 2017 aan een flinke stijging bezig.

Wary of Bitcoin? A guide to some other cryptocurrencies- ars technica, 26-05-2013

De meest gebruikte proof-of-workmethoden (PoW) zijnSHA-256(dat doorbitcoinwerd gebruikt) enscrypt(dat in de munteenheden vanLitecoinis geïmplementeerd).6Sommige cryptogeldsoorten, zoals PPCoin, gebruiken een gecombineerde proof-of-work-proof-of-stake-methode (PoS).625

Bij gebruik van een webwallet worden de private sleutels beheerd door een vertrouwde derde partij. Sommige webgebaseerde portemonnee-providers gebruiken twee factoren (zoals Google Authenticator ) voor extra beveiliging. In dat geval is een keylogger niet genoeg voor een hacker om de inloggegevens te stelen en toegang te krijgen tot de portefeuille. Cryptocurrency-uitwisselingen koppelen de portemonnee van de gebruiker aan hun centraal beheerde portefeuille (s). Bijvoorbeeld: bij het verhandelen van bitcoins tussen gebruikers op de Kraken-uitwisseling, worden de transacties geschreven in hun priv-grootboek (off-chain-transactie). Alleen wanneer een gebruiker zijn cryptocurrency in de exchange wil invoeren of wanneer hij zijn cryptocurrency uit de exchange wil halen, wordt de transactie op de openbare bitcoin blockchain (on-chain-transactie) geschreven. Om een ​​transactie te initiëren of te verifiëren, maakt de cryptocurrency-portefeuille verbinding met een client of knooppunt op het netwerk om het verzoek te verwerken. Een veiligere manier voor het bewaren van de munten is door gebruik te maken van een hardware wallet23. Deze kan thuis worden bewaard, en er komt geen derde partij bij kijken. Met die wallet wordt er een private key gegenereerd waar alleen de gebruiker bij kan. Deze moet goed bewaard worden: als de hardware wallet kwijt is geraakt zijn de munten voor altijd verdwenen.

California dreaming: The CoinDesk Weekly Review- Coindesk, 26-05-2013

Leave a Reply